Uluslararası Lisansüstü Balkan Çalışmaları Sempozyumu:

Din, Tarih, Sanat, Sosyo-Ekonomik ve Siyasi Etkileşim

International Graduate Conference on the Balkans:

Religion, History, Arts, Socio-Economic and Political Interactions

İSTANBUL

13-14 Mayıs 2016

 

ISTANBUL

13-14 May, 2016